ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.กสิน หฤทัยถาวร
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับริบบิ้นการฝึกความเป็นผู้นำ “การฝึกเดินทางไกล” นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.พ.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการประชุม morning brief สัญจร ณ ห้องประชุม รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ก.พ.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพ ทอ.๒ (สนามกีฬา ทอ.จันทรุเบกษา) เมื่อวันอังคารที่ ๓ ก.พ.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติการฝึกความเป็นผู้นำ “การฝึกเดินทางไกล” ณ อ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ฟังบรรยายสรุปเทศบาลและหอการค้า จว.เชียงใหม่ โดย คุณสรวมชัย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาล จว.เชียงใหม่ และคุณเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้า จว.เชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียวใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมงานสังคม ภายใต้ชื่อ “ผู้ฝูงร้อยซาวห้า แอ่วม่วนต่วยกัน” โดยมี น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเชียวใหม่แกรนด์วิว จว.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ เยี่ยมชมน้ำตก วชิรธาร ณ ดอยอินทนนท์ จว.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ นมัสการและเยี่ยมชมพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ณ ดอยอินทนนท์ จว.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชม สร.ดน. จว.เชียงใหม่ โดยมี น.ต.ไชยรัตน์ พูลพันธ์ รอง ผบ.สร.ดน. ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ เยี่ยมชม บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติเวียงป่าเป้า จว.เชียงราย เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ เยี่ยมชมกิจการชายแดน ณ จุดผ่านแดนแม่สาย จว.เชียงราย และมอบยา อุปกรณ์เครื่องเขียน ให้กับ ร.ต.บรรยัต ชัยมงคล รองหัวหน้าชุดประสานงานชายแดนไทยเมียนมาร์ เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนบริเวณใกล้เคียง ณ โรงแรมวังทอง จว.เชียงราย เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ จว.เชียงราย เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ นมัสการและเยี่ยมชมวัดร่องขุ่น จว.เชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสวนพฤกษชาติ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จว.ลำปาง โดยมี คุณวิชาญ ธเนศสกุลวัฒนา วิศวกรระดับ๑๐ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ นมัสการและเยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวง จว.ลำปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จว.ตาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับริบบิ้น PROJECT-X นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดย น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์, ข้าราชการ, นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๗ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)