ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก | ประวัติ | ติดต่อเราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ได้พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ ๑ เม.ย.๖๐ ความว่า


" งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน
ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้
แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่
งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์
คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป "


ภาษิตประจำสถาบัน : นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

น.อ.พิเศษ อรกูล
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.


ข่าวประชาสัมพันธ์

น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนา ให้กับ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธ.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.น้อย ภาคเพิ่ม จก.ยศ.ทอ. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พ.ย.๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พ.ย.๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พ.ย.๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พ.ย.๖๑ ณ บริเวณพื้นที่ รร.นฝ.ยศ.ทอ. (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓ เดินทางดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้และกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ พื้นที่ จว.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พ.ย.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.น้อย ภาคเพิ่ม จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓ มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน ๑๔๔ คน ซึ่งมี นทน.จาก ทอ.มิตรประเทศ ๕ ชาติ ประกอบด้วย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พ.ย.๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ดำเนินการทำประวัติ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ต.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๑ ณ บริเวณพื้นที่ รร.นฝ.ยศ.ทอ. (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ท่านใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ต.ค.๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)