ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.กสิน หฤทัยถาวร
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ดูงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ, นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๗ พรรษา ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ รร.นป.ยศ.ทอ. ในวันพุธที่ ๓ ธ.ค.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนา ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ยศ.ทอ.ประจำปี ๒๕๕๘ โดย น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมพิธี ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพ ทอ.๑ (สนามกีฬา ทอ.จันทรุเบกษา) ในวันพุธที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.สุรเชษฐ ทองสลวย ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี คุณทวิช ฉายสว่างวงศ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมงานสังคม ภายใต้ชื่อ “SOS 125 Party Get together, Grow together” โดยมี น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ เยี่ยมชมโอเอซิส ซีเวิลด์ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี โดยมี คุณประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผอ.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ฟังบรรยายสรุปจาก น.อ.มงคล ประยูรสุข รอง เสธ.ฯ กปช.จต./กจต. และ น.อ.พงศ์ศักดิ์ เลาหบุตร รอง เสธ.ฯ กปช.จต./กจต. เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)