พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๖

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มี.ค.๖๔  ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

136 Closing ceremony 1

136 Closing ceremony 2

136 Closing ceremony 3

136 Closing ceremony 4

136 Closing ceremony 5

136 Closing ceremony 6

136 Closing ceremony 7

136 Closing ceremony 8

136 Closing ceremony 9

136 Closing ceremony 10

136 Closing ceremony 11

136 Closing ceremony 12

136 Closing ceremony 14