Up

บทความวิชาการ นทน.รุ่นที่ ๑๔๑

0106_ร.อ.หญิงศศิธร ธรรมชาติ_บฝ.ก.2-11 รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
0210_ร.อ.กิตติพงศ์ น้อยกลัด _บฝ.ก.2-11 กาอิอุส ยูลิอุส ไกซาร์ หรือจูเลียส ซีซาร์
0305_ร.อ.หญิง วลัยมาศ ขุนคงมี_บฝ.ก.2-11 โอปราห์ วินฟรีย์
0401_ร.อ.ภาสกร ศิริวราวาท_บฝ.ก.2-11 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งราชอาณาจักร
0510_ร.อ.ธีธัช ชนะศึก_บฝ.ก.2-11 จิม ทอมป์สัน หรือ เจมส์ แฮร์ริสัน วิลสัน ทอมป์สัน
0606_ร.อ.หญิง ธิดารัตน์ สินประเสริฐ_บฝ.ก.2-11 สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๓)
0708_ร.อ.หญิง ฐาปนี ปะจันระ_บฝ.ก.2-11 ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
0806_ร.อ.หญิง ณัฐพร มั่งสุข_บฝ.ก.2-11 นางสาวลลิษา มโนบาล
0901_ร.อ.เจนวุฒิ พิพัฒนพันธ์_บฝ.ก.2-11 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
1002_ร.อ.สรวิศ ตุ้มทรัพย์_บฝ.ก.2-11 แจ๊ค ดอร์ซีย์
1101_ร.อ.นภัสดล เล็กขาว_บฝ.ก.2-11 นางมาร์กาเรต ฮิลดา แทตเชอร์
1212_ร.อ.กฤษณ์ จันทราช_ บฝ.ก.2-11 เยอร์เกิน นอร์แบร์ท คล็อพ
 
 
Powered by Phoca Download