น.อ.พิเศษ  อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๖

ดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะไกล ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๖ มี.ค.๖๔ พื้นที่ภาคเหนือ

136 National power element 1

136 National power element 2

136 National power element 3

136 National power element 4

136 National power element 5

136 National power element 6

136 National power element 7

136 National power element 8

136 National power element 9