นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๗ ดำเนินการทำประวัติ ในวันศุกร์ที่ ๙ เม.ย.๖๔

ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. 

Making history 137 1

 Making history 137 2

Making history 137 3

Making history 137 4

Making history 137 5

Making history 137 6

Making history 137 7

Making history 137 8