น.อ.พิเศษ  อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เม.ย.๖๔ ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

Songkran Festival 1

Songkran Festival 2

Songkran Festival 3

Songkran Festival 4

Songkran Festival 5

Songkran Festival 6