น.อ.พิเศษ  อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ

เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เม.ย.๖๔

ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

Listen to the Air Force Commander 1

Listen to the Air Force Commander 2

Listen to the Air Force Commander 3