น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๙

ดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๕- ๒ มิ.ย.๖๕ พื้นที่ภาคตะวันออก

139 study tour 1

139 study tour 2

139 study tour 3

139 study tour 4

139 study tour 5

139 study tour 6

139 study tour 7

139 study tour 8

139 study tour 9

139 study tour 10

139 study tour 11

139 study tour 12

139 study tour 13

139 study tour 14

139 study tour 15

139 study tour 16

139 study tour 17

139 study tour 18

139 study tour 19

139 study tour 20