น.อ.ศิรพงศ์  ศรีตุลานุกค์ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศ พ.อ.ต.กัณตพิชญ์  สังด้วงยางค์

  ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิ.ย.๖๕

pondpromote 2

pondpromote 3

pondpromote 4

pondpromote 1

pondpromote 5

pondpromote 6

pondpromote 7

pondpromote 8