พล.อ.ต.วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๙  เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

139 closing ceremony 1

139 closing ceremony 2

139 closing ceremony 3

139 closing ceremony 4

139 closing ceremony 5

139 closing ceremony 6

139 closing ceremony 7

139 closing ceremony 8

139 closing ceremony 9

139 closing ceremony 10

139 closing ceremony 11