พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

140 opening ceremony Intro 1

140 opening ceremony Intro 2

140 opening ceremony Intro 3

140 opening ceremony Intro 4

140 opening ceremony Intro 5

140 opening ceremony Intro 6

140 opening ceremony Intro 7