นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐ ปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิ.ย.๖๕  ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ

140 group relationship 1

140 group relationship 2

140 group relationship 3

140 group relationship 4

140 group relationship 5

140 group relationship 6

140 group relationship 7

140 group relationship 8

140 group relationship 9

140 group relationship 10

140 group relationship 11

140 group relationship 12

140 group relationship 13

140 group relationship 14

140 group relationship 15

140 group relationship 16

140 group relationship 17