พลอากาศเอก เดชอุดม  คงศรี อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการศึกษาของทหารอาชีพ

ให้กับ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐ ในวันพุธที่ ๑ ก.ย.๖๕

ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

 140 assistant commander 1

140 assistant commander 2

140 assistant commander 3

140 assistant commander 4