นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐ ปฏิบัติการฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลอง

ระหว่างวันที่ ๕- ๙ ก.ย.๖๕ ณ คฝพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

140 Solve simulations 1

140 Solve simulations 2

140 Solve simulations 3

140 Solve simulations 4

140 Solve simulations 5

140 Solve simulations 6

140 Solve simulations 7

140 Solve simulations 8

140 Solve simulations 9

140 Solve simulations 10

140 Solve simulations 11

140 Solve simulations 12

140 Solve simulations 13