น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐

ดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๕- ๒๓ ก.ย.๖๕ พื้นที่ภาคตะวันออก

140 study tour 1

140 study tour 2

140 study tour 4

140 study tour 3 

140 study tour 7

140 study tour 6

140 study tour 5