พล.อ.ท.กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

140 closing ceremony 1

140 closing ceremony 2

140 closing ceremony 3

140 closing ceremony 4

140 closing ceremony 5

140 closing ceremony 6

140 closing ceremony 7

140 closing ceremony 8

140 closing ceremony 9

140 closing ceremony 10

140 closing ceremony 11

140 closing ceremony 12

140 closing ceremony 13

140 closing ceremony 14