พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๑  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

141 opening ceremony 1

141 opening ceremony 2

141 opening ceremony 3

141 opening ceremony 4

141 opening ceremony 5

141 opening ceremony 6