นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๒

ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จว.ลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑