น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนา ให้กับ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธ.ค.๖๑